Aktieinformation

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning per den 30 juni 2017 hänvisas till AktieTorgets information om Ägarförteckning.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Kalendarium

Delårsrapport 3

3 november 2017

Bokslutskommuniké 2017

13 februari 2018