Aktieinformation

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning per den 30 september 2017 hänvisas till AktieTorgets information om Ägarförteckning.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2017

13 februari 2018