Kalendarium

Årsstämma 2017

10 maj 2017

Delårsrapport 1

10 maj 2017

Halvårsrapport

31 augusti 2017

Delårsrapport 3

3 november 2017

Bokslutskommuniké 2017

13 februari 2018