Rapporter

2018

Delårsrapport Q1, 2018 (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2018-05-09
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 180509 (docx)
Fullmaktsformulär årsstämma – 180509 (pdf)

2017

Årsredovisning, 2017 (pdf)

Delårsrapport Q4, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2017 (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2017-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 170510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 170510 (pdf)

2016

Årsredovisning & Koncernredovisning, 2016 (pdf)

Delårsrapport Q4, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2016 (pdf)

Kallelse till extra bolagsstämma, 2017-01-10
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i RhoVac AB – 170110 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma – 170110 (pdf)
Bilaga 3: Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse (pdf)

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2016-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 160510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 160510 (pdf)

Emission av units inför planerad notering på AktieTorget
Prospekt (pdf)
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)


2015

Årsredovisning 2015

Kallelse till extra bolagsstämma, 2016-01-05
Fullständiga beslutsunderlag RhoVac 160105 (pdf)
Fullständiga villkor för TO 1 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma RhoVac 160105 (pdf)
Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande enligt 13-6 och 14-8 ABL (pdf)

Kalendarium

Delårsrapport 1

19 april 2018

Årsstämma 2018

9 maj 2018

Halvårsrapport

31 augusti 2018

Delårsrapport 3

16 november 2018

Bokslutskommuniké 2018

12 februari 2019