Nyheter & pressreleaser

RhoVac rapporterar positivt resultat efter säkerhetsutvärdering av de tre första patienterna i klinisk fas I/II-studie

19 maj, 2017

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar i dag, den 19 maj 2017, att de första tre patienterna i bolagets kliniska fas I/II-studie med RhoVacs cancervaccin RV001 nu genomgått en samlad säkerhetsutvärdering. Slutsatsen av denna utvärdering är att inga säkerhetsfrågor som utgör hinder att fortsätta studien som planerat har påträffats, vilket betyder att kommande patienter kan starta studien med kortare intervaller.

RhoVacs kliniska fas I/II-studie, omfattande cirka 20 patienter med diagnostiserad prostatacancer i kontrollfas, startade tidigare i år och tidigt i april kunde bolaget meddela att första patienten doserats.

Som föreskrivs i det kliniska protokollet, ska första patienten ha fått två injektioner innan den andra patienten kan behandlas. Förutsatt att inga säkerhetsrisker har noterats vid utvärderingen av den första patienten efter två doseringar kan den andra patienten behandlas. På samma sätt utvärderas patient nummer två och tre, varefter behandling av resterande patienter kan startas med kortare intervaller, efter samlad säkerhetsutvärdering av de tre första patienterna.

Den samlade säkerhetsutvärderingen av de tre första patienterna i RhoVacs kliniska studie är nu avslutad av Safety Review Committee och slutsatsen är att inga säkerhetsfrågor som utgör hinder att fortsätta studien som planerat har påträffats. Resterande patienter i studien kan därför nu startas med kortare intervaller och därmed kan studien fortskrida enligt plan, med planerad slutbehandling och rapportering i Q2 2018.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
– Meddelandet från Safety Review Committee är mycket glädjande och indikerar att RhoVacs cancervaccin RV001 är säkert och tolereras väl. Jag ser fram emot att nu gå vidare med studien med en snabbare inkludering av patienter och att fastställa säkerheten vid behandlingen med RV001.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett
forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på̊ www.rhovac.com.