Nyheter & pressreleaser

RhoVacs kliniska fas I/II-studie fullt rekryterad

3 juli, 2017

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar i dag, den 3 juli 2017, att bolagets kliniska fas I/II-studie nu är fullt rekryterad, innebärande att totalt 22 patienter rekryterats till studien och att studiens rekryteringsfas således är avslutad.

RhoVacs kliniska fas I/II-studie, omfattande patienter med diagnostiserad prostatacancer i kontrollfas, startade tidigare i år och i april kunde bolaget meddela att den första patienten doserats. Studiens primära mål är att utvärdera säkerheten av cancervaccinet RV001 och det sekundära målet är att utvärdera immunologiskt svar vid behandling med RV001.

Som föreskrivs i det kliniska protokollet kan RhoVac till den kliniska studien rekrytera maximalt 25 patienter, men målet har varit att rekrytera åtminstone 20 patienter. Alla patienter genomgår en screening i syfte att säkerställa att alla inklusions- och exklusionskriterier som föreskrivs i protokollen följs. Totalt är 22 patienter nu godkända i denna screening och studien är således fullt rekryterad. Rekryteringsfasen är därmed avslutad och studien går således vidare i nästa fas – behandlingsfasen – med planerad slutbehandling och rapportering under Q2 2018.

Principal Investigator Jesper Sonne, MD, DMedSc kommenterar

– Det har varit stort intresse för denna enkla vaccinationsbehandling. Om vi kan demonstrera att detta cancervaccin kan resa ett relevant immunsvar mod metastaser kommer nästa steg att vara en större studie där effekten på metastaser studeras.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

– Det är en anmärkningsvärd prestation av RhoVac – att vi har kunnat rekrytera det föreskrivna antalet patienterna till RhoVacs kliniska fas I/II-studie på cirka tre månader. Ett fantastiskt resultat i en tid där just patientrekrytering till kliniska studier är utmanande. Jag vill gärna tacka Copenhagen Prostata Cancer Center på Rigshospitalet och fas I-enheten Zelo på Bispebjerg och Frederiksberg Hospital samt DanTrials ApS för ett mycket professionellt och dedikerat rekryteringsarbete. Det har varit ett enastående samarbete och behandlingsfasen i den kliniska studien fortsätter nu som planerat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017.


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.