Utveckling av terapeutiska cancervaccin

RhoVac utvecklar en produkt med en bred potentiell målgrupp, då RhoC överuttrycks i alla metastaserande cancerceller.

RhoVac i korthet

RhoVac bedriver forskning och utveckling av terapeutiska cancervaccin. Huvudkandidaten RV001 riktas mot det överuttryck av RhoC som genereras i cancerceller med metastaserande potential.

Mot bakgrunden att de flesta cancerformer bildar metastaser har RV001 potential att nå ett brett behandlingsområde. RhoVacs koncept innebär att eliminera metastaserande cancerceller – inte själva modertumören, eftersom RhoC inte finns överuttryckt i modertumören. Således är bolagets ambition att den produkt som utvecklas ska användas i kombination med annan behandling – det vill säga, modertumören tas bort genom kirurgi, strålning eller med hjälp av kemoterapi och patienten behandlas sedan med det terapeutiska cancervaccinet.

Mer om RhoVac