Pressmeddelande

RhoVac uppmärksammat av Europeiska Innovationsrådet under World Immunisation Week

May 03, 2021

RhoVac AB (”RhoVac”) uppmärksammades av Europeiska Innovationsrådet (European Innovation Council, EIC) under den årliga konferensen World Immunisation Week som gick av stapeln i förra veckan. Temat för årets konferens var “Vaccines bring us closer” för att fira rutinvaccineringens bidrag till hälsan, samt lyfta fram vaccinernas betydelse för möjligheten att stoppa den pågående Covid-19-pandemin. RhoVac lyfts fram (se artikel nedan) som ett av den exklusiva skara av EU-finansierade bolag som utvecklar immunoterapi bortom de konventionella sätten att tänka.

RhoVacs RV001-projekt, som är i klinisk fas IIb- i prostatacancer, riktar in sig mot behandling av metastatiska cancerceller efter behandling av primärtumören och innan metastatiska tumörer har hunnit bildats. På så sätt undviker RhoVacs terapi de försvar mot kroppens immunceller som finns i själva tumörstrukturen. Detta nya tillvägagångssätt kan potentiellt förhindra eller förebygga återfall i cancer efter behandling av primärtumören.

Efter att ha uppnått goda resultat i pre-kliniska och tidigare kliniska studier är RhoVac nu engagerat i en stor dubbelblindad, placebokontrollerad fas IIb-studie som kommer att rekrytera cirka 180 prostatacancer-patienter som genomgått behandling av primärtumören, men ännu inte utvecklat metastaser. Studien beräknas bli klar i mitten av nästa år, och bolaget har en aktiv dialog med ett antal potentiella partners för fas III-utveckling och lansering. Om utvecklingen i prostatacancer faller väl ut kan RhoVacs läkemedelskandidat även komma att prövas i andra cancertyper.

VD Anders Månsson: Det anslag på 2,5 miljoner Euro som beviljades av EIC 2019 är viktigt för oss rent finansiellt, men utgör också en viktig kvalitetsstämpel för oss. Därför är det otroligt glädjande att Europeiska Innovationsrådet uppmärksammar vårt projekt på detta sätt”.

Länk till artikeln: https://community-smei.easme-web.eu/articles/world-immunisation-week-transforming-innovations-immunotherapies

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Rhovac har startat en klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera ca  180 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.