Pressmeddelande

Artikel om RhoVacs fas I/II-studie kommer att publiceras i november

Oct 26, 2020

Lund, 26 oktober, 2020. RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag att publiceringen av artikeln om RhoVacs fas I/II-studie kommer att publiceras i november.

Som tidigare meddelats har artikeln som beskriver och tolkar resultaten av RhoVacs fas I/II studie i prostatacancer inkluderande 12-månaders uppföljning godkänts för publicering i the Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC). Tidskriften bedömer nu att publiceringen av artikeln kommer att ske i november, några veckor senare än tidigare prognos. I artikeln kommer verkningsmekanismen för RV001 att beskrivas, men artikeln kommer även att innehålla en diskussion om PSA resultaten som indikerar att ett fördröjt sjukdomsförlopp kan vara möjligt, något som RhoVacs pågående fas II studie syftar till att dokumentera.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar:  "Trots den mindre förseningen, är det glädjande att tidskriften nu har bekräftat att denna artikel kommer att publiceras. Vi har inväntat denna publikation sedan länge, och det ska bli spännande att diskutera resultaten med våra potentiella partners."


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-26 08:30 CET.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.