Pressmeddelande

RhoVac rekryterar Steffen Wad Jørgensen som utvecklingschef

Dec 04, 2019

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, 4 december 2019, att Steffen Wad Jørgensen anställs som Chief Development Officer från den 1 januari 2020. Steffen Wad Jørgensen kommer att, mot bakgrund av Anders Ljungqvists förestående pensionering under 2020, ta över det övergripande ansvaret för utvecklingsprojektet RV001.

RhoVac meddelar att Steffen Wad Jørgensen anställs som Chief Development Officer (Utvecklingschef) fr.o.m. den 1 januari 2020. Han kommer successivt att ta över det övergripande ansvaret för utvecklingsprojektet RV001 från Anders Ljungqvist, som kommer att pensionera sig senare under 2020. Anders Ljungqvist kommer dock att fortsätta i RhoVacs styrelse och som rådgivare åt bolaget.

Steffen Wad Jørgensen kommer till RhoVac med en lång och gedigen bakgrund som läkemedels­utvecklare. Steffen har en apotekarexamen, och även en doktorsexamen (PhD) i Immunologi och klinisk kemi. Hans breda erfarenhet inkluderar såväl formuleringsutveckling som analys samt projektkoordinering av både tidig och sen klinisk utvecklingsfas. Mest meriterande för uppdraget i RhoVac är att Steffen under många år på Lundbeck har befordrats till allt mer betydande poster inom projektledning i forsknings & utvecklings­avdelningen, samt att han där också skaffat sig mångårig erfarenhet av såväl tidig, som sen utvecklingsfas, vilka är väsentliga erfarenheter för RV001-projektets utveckling.

Kommentar från Anders Ljungqvist, COO: ”Jag är glad att vi funnit rätt person för att ta över efter mig operativt när jag med ålderns rätt nu avser att gå i pension under 2020. Jag känner tillförlit att Steffen kommer föra RV001-projektet hela vägen i mål på bästa sätt. Som en av RhoVacs största aktieägare avser jag att fortsätta mitt arbete i styrelsen med full kraft.”

Kommentar från Anders Månsson, CEO: ”Då Anders Ljungqvist uttryckt önskemål om pensionering från sitt operativa uppdrag under 2020 är jag mycket glad över att vi har funnit en god ersättare i Steffen. Att Steffen startar redan i januari gör att han och Anders Ljungqvist får all den tid som krävs för att en överlämning av ansvaret för utvecklingen ska ske på bästa sätt som säkerställer projektet framdrift och ger Steffen en flygande start. Att han dessutom också har erfarenhet av att stödja affärsutvecklingen från sin tid i Lundbeck ser jag som pricken över i.”

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.