Pressmeddelande

Mount Sinai Hospital i New York ansluter sig till RhoVacs fas IIb-studie i prostatacancer

Apr 21, 2021

RhoVac AB ("RhoVac"), ett svenskt cancerimmunterapiföretag, meddelar idag den 21 april 2021, att det prestigefyllda Mount Sinai Hospital i New York startar idag som det senaste tillskottet till amerikanska försökscentra i RhoVacs kliniska fas IIb-studie, ”BRaVac”, i prostatacancer.

Mount Sinai Hospital, grundat 1852, är ett av de äldsta och största undervisningssjukhusen i USA, och det är allmänt erkänt och ett av de ledande sjukhusen i USA, och i världen, och därför är RhoVacs ledning extremt stolt över att kunna tillkännage sjukhusets deltagande i BRaVac-studien.

Mount Sinais deltagande orsakades direkt av FDA-godkännande av RhoVacs Fast Track Designation. Omedelbart efter det att nyheterna om snabbspåret offentliggjordes kontaktade Mount Sinai RhoVac via professor Per-Anders Abrahamsson, medlem av RhoVacs vetenskapliga råd, och han förmedlade kontakten till RhoVacs ledning. Det är en ära för RhoVac, och ett erkännande av dess läkemedelskandidats potential, att ett sådant världsledande sjukhus spontant ansöker om att få delta i bolagets kliniska prövning.

Uppstartsmöte hålls med Mount Sinai idag, den 21 april, och studien övervakas på Mount Sinai av professor Ash Tewari. RhoVacs läkemedelskandidat, RV001, ges till prostatacancerpatienter som tidigare har genomgått prostatektomi eller strålbehandling, men som nu har drabbats av ett "biokemiskt återfall" (stigande PSA) och som ännu inte har utvecklat detekterbara metastaser. Målet med utvecklingen av RV001 är att förhindra / fördröja återfall av cancer och dess utveckling till ett metastatiskt tillstånd. Om ett kliniskt ”Proof of Concept” erhålls i prostatacancer, kunde flera andra cancerindikationer också bli kandidater för utveckling.

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: “Jag blev naturligtvis glad när jag fick höra att Mount Sinai ville gå med i vår studie. Jag betraktar detta som ännu en fördel ”Fast Track” redan har gett oss, och jag är glad att vi kunde komma i gång relativt snabbt. Jag hälsar Mount Sinai välkommen ombord i vår kliniska studie och jag ser fram emot vårt samarbete”. 

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. RhoVac har startat  en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Om BRaVac

BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativt syftande behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell, multicenter-studie, som ska rekrytera över 175 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) samt i USA.