Pressmeddelande

RhoVacs läkemedelskandidat RV001 har fått sitt vetenskapliga namn

Oct 19, 2021

RhoVac AB ("RhoVac"), ett svenskt immunonkologiföretag, annonserar idag, 19 oktober 2021, att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten RV001 nu har fått sitt vetenskapliga namn – onilcamotide, och väljer samtidigt att summera ett intensivt nyhetsflöde från den senaste tiden samt att redogöra för nyckelaktiviteter kommande veckor.

RhoVac meddelar idag att det vetenskapliga namnet (på engelska ”International Non-proprietary Name” – INN) för den aktiva substansen i RV001 nu godkänts och publiceras av världshälsoorganisationen WHO. Namnet är onilcamotide, med alternativet onilcamotida.

Den senaste tiden har karakteriserats av ett intensivt nyhetsflöde, och de närmaste veckorna rymmer ett flertal aktiviteter. RhoVac tar därför tillfället i akt att summera dessa:

Framåtriktade evenemang och aktiviteter:

RhoVac VD, Anders Månsson, kommenterar: ”Det är glädjande att vi nu fått ett internationellt erkänt vetenskapligt namn för RV001. Det är mycket som händer nu i RhoVac och det är också glädjande med de uppdaterade analyserna från EDISON och Analysguiden. Samtidigt är vårt fokus framåt att uppdatera potentiella partners avseende våra framsteg, på att ta den kliniska fas IIb-studien i mål, och på att förbereda oss i god tid för förhandlingar och Due Diligence”.

Om RhoVac AB
RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac® har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Om BRaVac
BRaVac är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie med det primära målet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativ avsiktlig behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell multicenterstudie som har rekryterat 180 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) och USA.