Pressmeddelande

Rhovac medverkar på Aktiedagen i Lund den 28 september 2021

Sep 27, 2021

RhoVac AB (“RhoVac”) meddelar idag, 27 september 2021, att de medverkar på Aktiedagen i Lund imorgon den 28 september 2021.

VD Anders Månsson kommer att medverka och presentera RhoVac på Aktiespararnas evenemang Aktiedagen i Lund imorgon den 28 september 2021. Evenemanget är öppet för alla och ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Passa på att ställa dina frågor genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

INFORMATION
När: 28 september klockan 1330.
Var: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-28-september

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Rhovac har startat en klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera ca 180 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.