Pressmeddelande

RhoVac utnämner professor Anne J. Ridley till dess vetenskapliga råd

Feb 06, 2020

RhoVac AB ("RhoVac") tillkännager härmed, 6 februari 2020, utnämningen av Anne J. Ridley, PhD, professor i cellbiologi och chef för School of Cellular and Molecular Medicine, University of Bristol, Storbritannien till ledamot i dess vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board). Professor Ridley är en ledande expert inom onkologi och kommer att fungera som en strategisk rådgivare för RhoVac i det fortsatta utvecklingsarbetet av RV001-projektet.

Professor Ridley ansluter som ledamot till RhoVac’s vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board) med 30 års forskningserfarenhet inom onkologi. Professor Ridley’s forskning har bidragit till ökad förståelse av cancer, tumörutveckling och inflammation genom hennes arbete med cellmigration och Rho-familjen av GTPaser, varav RhoC är målproteinet för RhoVac.

Efter att erhållit doktorsexamen från University of London 1989 fortsatte Professor Ridley sin forskning vid Whitehead Institute i Cambridge, Massachusetts, USA samt vid Institute of Cancer Research i London, Storbritannien. Professor Ridley blev forskningsgruppsledare vid Ludwig Institute for Cancer Research vid University College London (UCL) under 1993 – 2007 och utnämndes till professor i cellbiologi vid UCL 2003 – 2007 och vid King's College London 2010 – 1017. Under 2017 valdes professor Ridley in som ledamot i Royal Society (FRS). 2018 utnämndes hon till professor i cellbiologi vid University of Bristol och prefekt för School of Cellular and Molecular Medicine.

Kommentar från professor Anne J. Ridley: ”Jag är mycket glad över att ingå som ledamot i Rhovac’s vetenskapliga råd, och att kunna bidra med min expertis om Rho GTPaser, särskilt RhoC, till RV001-projektet.”

Kommentar från VD Anders Månsson:Vi är väldigt glada att professor Ridley vill bistå RhoVac i den fortsatta utvecklingen av RV001-projektet. Professor Ridley’s expertis inom onkologi och tumörbiologi, samt stora kunskap om vårt målprotein, RhoC, kommer att vara av stort värde för vårt bolag.”

Om RhoVac AB

RhoVac® bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac® har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac® startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.