Pressmeddelande

RhoVac deltar i BIO Europe Digital

Oct 26, 2020

Lund den 26 oktober 2020. RhoVac AB ("RhoVac") meddelar idag att man denna vecka deltar i partnering-eventet BIO Europe 2020 Digital.

Den digitala versionen av BIO Europa, en partnering-konferens av betydande storlek för läkemedelsbranschen, hålls denna vecka med deltagande från RhoVac. Programmet innehåller plenumsessioner om aktuella ämnen av gemensamt intresse för industrin, men tonvikten ligger på partnering.  

RhoVacs VD, Anders Månsson, kommenterar: "RhoVac upprätthåller aktivt en regelbunden dialog med sina potentiella partners också vid sidan av digitala konferenser, men deltagandet på konferenser såsom BIO Europe Digital ger oss självfallet en möjlighet att marknadsföra vårt företag och RV001 bredare, och vi ser att det finns ett stort intresse där ute."

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.