Pressmeddelande

Första patienten i behandling i RhoVacs kliniska fas IIb-studie i Sverige

Sep 17, 2020

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar härmed, den 17 september 2020, att den första patienten i Sverige har påbörjat sin behandling i bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, en studie som har beteckningen RhoVac-002 (”BRaVac”).

Den första patienten i Sverige har nu påbörjat sin behandling i studien, som benämns BRaVac. Denna kliniska fas IIb-studie är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativt syftande behandling. Den kliniska fas IIb-studien är en internationell, multicenter-studie, som ska rekrytera över 175 patienter i sex europeiska länder (Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland och Storbritannien) samt i USA. I Sverige kommer studien att bedrivas på de flesta universitetssjukhusen i Sverige.

VD Anders Månsson kommenterar: ”Att den första patienten i Sverige nu har påbörjat sin behandling tycker vi som svenskt bolag är extra roligt och en viktig milstolpe i RV001-projektet”.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.