Intervju med Gunnar Gårdemyr, ny styrelseledamot i RhoVac

4 juni, 2018

På årsstämman den 9 maj 2018 valdes Gunnar Gårdemyr in som ny styrelseledamot i RhoVac AB ”RhoVac”. Nedan följer en intervju med honom.

Berätta om din bakgrund och beskriv vad du har gjort innan du kom till RhoVac?
Efter att jag tagit examen i företagsekonomi från Lunds Universitet sökte jag en tjänst som läkemedelskonsult på dåvarande Astra i Lund. Några år därefter lockade den internationella marknaden och möjligheterna öppnades upp på Ferring i Malmö, där jag blev internationell produktchef. Jag fick sedan möjligheten att som VD starta Ferrings svenska marknadsbolag och byggde dessutom upp marknadsbolagen i Norge och Finland. På Nycomed, som då var under uppbyggnadsfas, jobbade jag med affärsutveckling, strategisk planering, marknadsanalys, hälsoekonomi, M & A, exportförsäljning samt som projektledare av försäljningen av bolaget till japanska Takeda. På Takeda i Schweiz var jag kvar under 3 år som Senior Vice President på den globala marknadsavdelningen. Efter ett år som rådgivare till ett schweiziskt läkemedelsföretag, Acino, var jag under ett par år ansvarig för ett immunonkologiföretag i Norge, Targovax, som VD. Jag är sedan våren 2017 kommersiellt ansvarig på Follicum i Lund. Det är mycket trevligt att vara tillbaka i Lund där jag en gång började!

Vad var avgörande då du bestämde dig för att ta dig an uppdraget som styrelseledamot i RhoVac?
RhoVac har en bra vetenskaplig grund för sin läkemedelskandidat, en engagerad styrelse och en mycket kompetent ledning som håller vad de lovar – både tids- och budgetmässigt. RhoVac skiljer sig från de flesta av de andra bolagen som rör sig inom immunonkologi, då de har metastaserande cancerceller som mål. Tänk om det finns möjlighet att göra cancer till ett kroniskt tillstånd som man lever med i framtiden, såsom HIV är idag. Denna möjlighet gör att jag ser immunonkologi som ett av de mest spännande och dynamiska segmenten idag!

Vilken kompetens bidrar du med till RhoVacs styrelse?
Där RhoVac står idag, inför en försäljning eller ett samarbete med ett annat läkemedelsbolag, så tror jag att min erfarenhet inom strategi och affärsplanering kan komma väl till pass. Det internationella nätverk inom läkemedelsindustrin som jag genom åren har byggt upp kan också bidra till att förstärka kontaktytorna mot potentiella samarbetspartners för RhoVac.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.