Aktieinformation

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning hänvisas till Spotlight Stock Markets information om Ägarförteckning.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Kalendarium

Delårsrapport Q2 2019

30 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019

15 november 2019

Bokslutskommunike 2019

11 februari 2020

Årsstämma

12 maj 2020