Aktieinformation

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning hänvisas till Spotlight Stock Markets information om Ägarförteckning.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2018

12 februari 2019