Kalendarium

Delårsrapport 1

19 april 2018

Årsstämma 2018

9 maj 2018

Halvårsrapport

31 augusti 2018

Delårsrapport 3

16 november 2018

Bokslutskommuniké 2018

12 februari 2019