Presentationer

Biostock Live, 2019-06-13

Aktiedagen Öresundsdagen, 2019-05-20

Aktiedagen Stockholm, 2019-05-14

Biostock intervju, 2019-04-29

Kalendarium

Delårsrapport Q2 2019

30 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019

15 november 2019

Bokslutskommunike 2019

11 februari 2020

Årsstämma

12 maj 2020