Presentationer

Sedermeradagen i Stockholm, 2019-11-18

BioStockintervju om delårsrapport 3 2019, 2019-11-15

Edison-intervju, 2019-10-07

Aktiespararna i Göteborg, 2019-09-23

Aktiespararna i Lund, 2019-09-17

FS Market, 2019-08-27

Kalendarium

Delårsrapport Q2 2019

30 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019

15 november 2019

Bokslutskommunike 2019

11 februari 2020

Årsstämma

12 maj 2020