Rapporter

2018

Företrädesemission 2018
Informationsmemorandum (pdf)
Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (pdf)
Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (pdf)

Delårsrapport Q4, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2018 (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2018-05-09
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 180509 (docx)
Fullmaktsformulär årsstämma – 180509 (pdf)

2017

Årsredovisning, 2017 (pdf)

Delårsrapport Q4, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2017 (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2017-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 170510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 170510 (pdf)

2016

Årsredovisning & Koncernredovisning, 2016 (pdf)

Delårsrapport Q4, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2016 (pdf)

Kallelse till extra bolagsstämma, 2017-01-10
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i RhoVac AB – 170110 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma – 170110 (pdf)
Bilaga 3: Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse (pdf)

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2016-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 160510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 160510 (pdf)

Emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market
Prospekt (pdf)
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)


2015

Årsredovisning 2015

Kallelse till extra bolagsstämma, 2016-01-05
Fullständiga beslutsunderlag RhoVac 160105 (pdf)
Fullständiga villkor för TO 1 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma RhoVac 160105 (pdf)
Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande enligt 13-6 och 14-8 ABL (pdf)

Kalendarium

Bokslutskommuniké 2018

12 februari 2019