Finansiella rapporter

2019

Delårsrapport Q1 2019 (pdf)

2018

Årsredovisning 2018 (.pdf)

Protokoll fört vid årsstämma 2019 (exkl. röstlängd) (.pdf)

Delårsrapport Q4, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2018 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2018 (pdf)

Företrädesemission 2018
Informationsmemorandum (pdf)
Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (pdf)
Särskild anmälningssedel för teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2018-05-09
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 180509 (docx)
Fullmaktsformulär årsstämma – 180509 (pdf)

2017

Årsredovisning, 2017 (pdf)

Delårsrapport Q4, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2017 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2017 (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2017-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 170510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 170510 (pdf)

2016

Årsredovisning & Koncernredovisning, 2016 (pdf)

Delårsrapport Q4, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q3, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q2, 2016 (pdf)
Delårsrapport Q1, 2016 (pdf)

Kallelse till extra bolagsstämma, 2017-01-10
Fullständigt beslutsunderlag inför extra bolagsstämma i RhoVac AB – 170110 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma – 170110 (pdf)
Bilaga 3: Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse (pdf)

Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)

Årsstämma i RhoVac AB (publ), 2016-05-10
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma – 160510 (pdf)
Fullmaktsformulär årsstämma – 160510 (pdf)

Emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market
Prospekt (pdf)
Teaser (pdf)
Anmälningssedel (pdf)


2015

Årsredovisning 2015

Kallelse till extra bolagsstämma, 2016-01-05
Fullständiga beslutsunderlag RhoVac 160105 (pdf)
Fullständiga villkor för TO 1 (pdf)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma RhoVac 160105 (pdf)
Styrelsens redogörelse (pdf)
Revisorns yttrande enligt 13-6 och 14-8 ABL (pdf)

Kalendarium

Delårsrapport Q2 2019

30 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019

15 november 2019

Bokslutskommunike 2019

11 februari 2020

Årsstämma

12 maj 2020