Ledning

Anders Månsson | Verkställande direktör

Anders Månsson har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsbranschen. Månsson har erfarenhet från flera ledande befattningar inom multinationella läkemedelsföretag i såväl Sverige som utomlands, framförallt inom sälj, marknad och affärs- utveckling, vilket inkluderat arbete med distributions- och licensavtal, avyttringar och förvärv i miljardklassen. Under de senaste åren har Månsson varit verksam bland annat som VD i ett stamcellsbolag, Industrial Advisor inom Life Sciences till Ratos AB samt Vice President i LEO Pharma.

Aktieinnehav: 31 820
Teckningsoptioner: 350 000

Henrik Stage | Finanschef

Henrik Stage har en MSc inom finans och har över 25 års erfarenhet från ledande positioner inom biotech- och finanssektorerna. Stage har flera läkemedelsaffärer bakom sig och har bland annat varit delaktig i en framgångsrik exit av Santaris Pharma som såldes till Roche för 450 miljoner USD 2014. Stage är delägare i Venture Holdings ltd (Cyprus), som äger aktier i RhoVac AB . Stage äger Next STage Ventures ApS och är VD i ADCendo ApS, CFO i Synact AB samt sytrelseledamot i ResoTher ApS.

Aktieinnehav: 11 112
Teckningsoptioner: 250 000

Anders Ljungqvist | Operativ chef och medgrundare

Anders Ljungqvist är en av medgrundarna, operativ chef samt styrelseledamot i RhoVac®. Ljungqvist är styrelseledamot i RhoVac ApS sedan bildandet 2008 och i RhoVac AB sedan 2015. Ljungqvist är utbildad apotekare med en MSc inom farmakologi. Ljungqvist har över 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, där han har jobbat med projektutveckling, produktformulering och regulatoriska frågor. Ljungqvist var delaktig som styrelseordförande i en framgångsrik exit av SurVac ApS.

Aktieinnehav: 1 440 225