Ledning

Anders Ljungqvist | VD, CSO och medgrundare

Anders Ljungqvist är medgrundare, VD och styrelseledamot i RhoVac. Ljungqvist är styrelseledamot i RhoVac ApS sedan 2008 och i RhoVac AB sedan bildandet 2015. Ljungqvist har en MSc inom farmaci och har över 35 års erfarenhet inom den farmaceutiska industrin. Ljungqvist har bred erfarenhet av bland annat projektutveckling, produktformulering och regulatoriska frågor. Ljungqvist har tidigare varit delaktig som styrelseordförande i en framgångsrik exit av SurVac ApS.

Henrik Stage | CFO

Henrik Stage har en MSc inom finans och har över 25 års erfarenhet från ledande positioner inom biotech- och finanssektorn. Stage har flera läkemedelsaffärer bakom sig och har bland annat varit delaktig i en framgångsrik exit av Santaris Pharma som såldes till Roche för 450 miljoner USD 2014. Stage är partner i Ventac Partners och är delägare i Ventac Holdings (Cyprus) Ltd., som äger aktier i RhoVac.

Anders Månsson | vVD och CBO

Anders Månsson har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsbranschen. Månsson har erfarenhet från flera ledande befattningar inom multinationella läkemedelsföretag i såväl Sverige som utomlands, framförallt inom sälj, marknad och affärs- utveckling, vilket inkluderat arbete med distributions- och licensavtal, avyttringar och förvärv i miljardklassen. Under de senaste åren har Månsson varit verksam bland annat som Industrial Advisor inom Life Sciences till Ratos AB samt Vice President i LEO Pharma.