Vetenskapliga rådgivare

Per Thor Straten | Vetenskaplig rådgivare och medgrundare

Straten har en MSc i biologi och är klinisk professor vid Köpenhamns Universitet, och är en av medgrundarna till RhoVac®. Straten har en bred forskningserfarenhet inom området immunterapi, specifikt terapeutiska cancervaccin. Straten har också skrivit flertalet forskningsartiklar inom tumörimmunonkologi och immunterapi. Straten har också varit delaktig i en framgångsrik exit med SurVac ApS.