Vetenskapliga rådgivare

Per Thor Straten | Vetenskaplig rådgivare och medgrundare

Straten har en MSc i biologi och är klinisk professor vid Köpenhamns Universitet, och är en av medgrundarna till RhoVac. Straten har en bred forskningserfarenhet inom området immunterapi, specifikt terapeutiska cancervaccin. Straten har också skrivit flertalet forskningsartiklar inom tumörimmunonkologi och immunterapi. Straten har också varit delaktig i en framgångsrik exit med SurVac ApS.