Rådgivare

Per thor Straten | Vetenskaplig rådgivare och medgrundare

Per thor Straten har en MSc i biologi och är klinisk professor vid Köpenhamns Universitet och är en av medgrundarna till RhoVac. Straten har bred forskningserfarenhet inom området för immunterapi, specifikt terapeutiska cancervacciner. Straten har författat flertalet artiklar avseende tumörimmunologi och immunterapi. Straten har varit delaktig i en framgångsrik exit med SurVac ApS.

Mads Hald Andersen | Vetenskaplig rådgivare och medgrundare

Mads Hald Andersen har en civilingenjörsexamen, är filosofie doktor, har en doktorsexamen och är klinisk professor vid Köpenhamns Universitet. Hald Andersen är vetenskaplig rådgivare till bolaget och en av RhoVacs medgrundare. Hald Andersen har bred forskningserfarenhet inom området för immunterapi, specifikt terapeutiska cancervacciner, och har författat flertalet artiklar avseende tumörimmunologi och immunterapi. Hald Andersen har varit delaktig i en framgångsrik exit med SurVac ApS.

Gustav Gaudernack | Vetenskaplig rådgivare

Professor Gustav Gaudernack är en av de ledande forskarna inom utvecklingen av cancervaccin och cancerimmunterapi. Gaudernack har under hela sin karriär utvecklat olika strategier immunologisk behandling av cancer. Gaudernack deltar aktivt i flera pågående cellulära och immunogenterapeutiska kliniska prövningar och hans forskargrupp har bidragit med stora insatser i utvecklingen av olika T-cellsbaserade immunterapeutiska strategier.

Inge Marie Svane | Medicinsk rådgivare

Inge Marie Svane är professor i klinisk cancerimmunterapi och chef för det translationella forskningscentret Research Center for Cancer Immune Therapy (CCIT), vid Herlev Universitetssjukhus. Svane har bred erfarenhet inom preklinisk forskning samt kliniska prövningar av experimentella immunterapier.