Rådgivare

Per thor Straten | Vetenskaplig rådgivare och medgrundare

Per thor Straten har en MSc i biologi och är klinisk professor vid Köpenhamns Universitet och är en av medgrundarna till RhoVac. Straten har bred forskningserfarenhet inom området för immunterapi, specifikt terapeutiska cancervacciner. Straten har författat flertalet artiklar avseende tumörimmunologi och immunterapi. Straten har varit delaktig i en framgångsrik exit med SurVac ApS.

Mads Hald Andersen | Vetenskaplig rådgivare och medgrundare

Mads Hald Andersen har en civilingenjörsexamen, är filosofie doktor, har en doktorsexamen och är klinisk professor vid Köpenhamns Universitet. Hald Andersen är vetenskaplig rådgivare till bolaget och en av RhoVacs medgrundare. Hald Andersen har bred forskningserfarenhet inom området för immunterapi, specifikt terapeutiska cancervacciner, och har författat flertalet artiklar avseende tumörimmunologi och immunterapi. Hald Andersen har varit delaktig i en framgångsrik exit med SurVac ApS.