Styrelse

Mikael Ørum | Styrelseordförande (sedan 2015)

Mikael Ørum är utbildad inom bank, finans och juridik från Copenhagen Business College, danska Bankers Academy, Copenhagen Business School och Köpenhamns universitet. Ørum är styrelseordförande i RhoVac ApS sedan 2014 och i RhoVac AB sedan bildandet 2015. Ørum har över 35 års erfarenhet från bioteknik- och finanssektorn. Ørum har varit med och utvecklat och genomfört flertalet strategiska affärsplaner och har erfarenhet från kapitalanskaffning och internationella affärer. Ørum är en av Ventac Partners grundare och partners, och har också varit med och grundat flera framgångsrika bioteknikbolag, däribland Exiqon, Santaris Pharma och Avexxin AS (Norge) där Ørum sedan 2005 är VD och styrelseordförande. Ørum är delägare i Ventac Holdings (Cyprus) Ltd., som äger aktier i RhoVac.

Cristina Glad | Styrelseledamot (sedan 2015)

Cristina Glad har en Executive MBA samt är entreprenör och teknologie doktor inom biokemi. Glad har över 25 års erfarenhet av ledande positioner inom biotech-industrin. Glad har bland annat arbetat med forskning och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin, med exempelvis antikroppar för diagnostiskt och terapeutiskt bruk, utveckling av produktionsprocesser för antikroppsläkemedel, uppbyggnad av kontraktsproduktions-verksamhet, utveckling av antikroppsläkemedel, erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag, samt in- och utlicensiering av projekt. I sin roll som såväl VD som vice VD har Glad varit med om att utveckla BioInvent International AB från ett teknikplattformsföretag till ett företag med flera läkemedelskandidater i produktportföljen. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Lars Hedbys | Styrelseledamot (sedan 2015)

Lars Hedbys har över 30 års erfarenhet inom life-science, inklusive 20 år på ledande befattningar. Hedbys har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en doktorsexamen i biokemi från Lunds Tekniska Högskola och har bland annat en lång karriär inom Astra Zeneca bakom sig, där han var verksam inom projektledning, klinisk forskning och utveckling. Hedbys är VD i Idogen AB.

Anders Ljungqvist | Styrelseledamot (sedan 2015)

Anders Ljungqvist är medgrundare, VD och styrelseledamot i RhoVac. Ljungqvist är styrelseledamot i RhoVac ApS sedan 2008 och i RhoVac AB sedan bildandet 2015. Ljungqvist har en MSc inom farmaci och har över 35 års erfarenhet inom den farmaceutiska industrin. Ljungqvist har bred erfarenhet av bland annat projektutveckling, produktformulering och regulatoriska frågor. Ljungqvist har tidigare varit delaktig som styrelseordförande i en framgångsrik exit av SurVac ApS.

Gunnar Gårdemyr | Styrelseledamot (sedan 2018)

Gunnar Gårdemyr har en ekonomiexamen från Lunds Universitet och mer än 35 års internationell erfarenhet från läkemedels­och biotechbranschen, framförallt inom affärsutveckling, strategi och marknadsföring från bolag som t.ex. Astra, Ferring, Nycomed, Takeda, Acino, Targovax och Follicum. Gårdemyr har bl.a. varit VD för Targovax AS (Norge) och varit ansvarig för M&A på Nycomed samt för global marknadsföring hos Ferring.