Med passion för resultat

Team RhoVac består av personer med omfattande erfarenhet av såväl läkemedelsutveckling som av affärsutveckling och kommersialisering. Teamet drivs av att skapa ny innovativ behandling som kommer framtida cancerpatienter till nytta. Tillsammans sitter RhoVac på ett nätverk av kontakter av stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Genom ett nära, öppet och engagerat arbete mellan grundare, ledning samt både egna och externa experter kan vi arbeta fokuserat och effektivt.

Steven Glazer | Medical Director

Glazer har mer än 30 års erfarenhet från läkemedels-, diagnostik- och bioteknikindustrin i Europa och USA. Glazer besitter en omfattande klinisk erfarenhet inom såväl operativa som ledande nivåer vid sidan av stor erfarenhet av  projektutveckling från preklinisk till kommersialisering.

 

Ann Christine Korsgaard | Regulatory Affairs

Korsgaard har över 20 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin och omfattande regleringerfarenhet på såväl operativa som verkställande nivåer. Korsgaard besitter betydande erfarenhet av interaktion med EMA, FDA, PMDA (Japan) och nationella behöriga myndigheter.

 

Malene Weis | Klinisk Coordinator

Weis har mer än 20 års klinisk erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin och besitter omfattande klinisk erfarenhet på såväl operativa som ledande nivåer. Weis har också tidigare klinisk erfarenhet av utveckling av cancervaccin.

Alexandra Ellervik | PR, kommunikation och IR

Ellervik har en MSc i molekylärbiologi och en doktorsexamen i neurofysiologi och har mångårig erfarenhet av affärsutveckling och projektledning inom både akademi och näringsliv.

Andrew Stone | MSc. Medical Statitics, Biostatistiker

Stone har en masterexamen i Medicinsk Statistik och han har mer än 25 års erfarenhet I läkemedel och biotech, och mer än 20 års erfarenhet inom klinisk utveckling och regulatoriska frågor i onkologiområdet specifikt. Dessutom har han publicerat ett flertal artiklar i biostatistik i fackpress.