Riktad behandling mot metastaser för att förhindra återfall i cancer

Vår vision är att bidra till framtidens behandlingsmetoder för att förhindra återfall i cancer genom att förebygga och behandla tidig metastasering. Det är inte, som många kanske tror, den primära tumören som orsakar flest dödsfall, det är dottertumörer, metastaser, som dödar. Vi har funnit en gemensam markör för metastaserande cancerceller och vår behandling syftar till att stimulera immunförsvaret till att angripa celler med den markören. Detta har potentialen att förbygga metastasering och därmed återfall i cancer efter att primärtumören har behandlats.

Vår kandidat RV001

RhoVac® har nu utvecklat ett läkemedel, RV001, som kan stimulera kroppens eget immunförsvar till att identifiera och förstöra celler som överuttrycker proteinet RhoC, det vill säga metastaserande cancerceller.

Strategi

Vår strategi kan i korthet sammanfattas på följande sätt:

Fokus
Vi kommer att ha fullt fokus på RV001 som en läkemedelskandidat. Den har stor potential och kan användas i flera olika cancerindikationer.

Kliniskt program
Genomförande av kliniskt program. Fas IIb: Över 175 patienter i prostatacancer kommer att inkluderas. Studien kommer att genomföras i flera EU-länder och förmodligen även i USA. Utöver denna studie siktar vi på att också genomföra en explorativ studie i fler olika cancerindikationer, möjligen en kombinationsstudie.

Positionering
”Targeting metastases to prevent cancer recurrence and progression after primary tumour therapy”.

Partnerskap
RhoVac® söker partnerskap med större läkemedelsbolag, med intressen i onkologi, företag som besitter finansiell styrka och kunnande för ett brett fas III program samt för en kraftfull global lansering.