Nyheter & pressreleaser

Positivt immunmonitoreringsresultat har påvisats med bolagets cancervaccin RV001

13 december, 2017

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 13 december 2017, att bolaget har erhållit positiva INFγ ELIspot-resultat som visar att sju av åtta testade patienter responderat positivt på RV001 cancervaccinet och etablerat ett signifikant vaccin-medierat immunsvar.

RhoVacs RV001 cancervaccin, som befinner sig i klinisk fas I/II-utveckling avseende patienter med diagnostiserad prostatacancer, inriktar sig mot metastaserande cancerceller. Målet med RV001-projektet är att utveckla cancervaccin för att förhindra eller begränsa spridningen av cancer. Cancervaccinet är målinriktat mot proteinet RhoC som är allmänt känt för att finnas i hög koncentration i metastaserande cancerceller – oavsett från vilken cancerform spridningen härstammar.

Den vanligaste förekommande metoden för att monitorera cellulärt immunsvar är INFγ ELIspot-analys. Protokollet för denna analysmetod skall anpassas till antigenet som används för aktivering av det cellulära immunsvaret. RhoVac har nu avslutat utvecklingsarbetet med INFγ ELIspot-metoden i nära samarbete med University of Tübingen i Tyskland.

För den slutgiltiga dokumentationen av den analytiska utvecklingen analyserades och isolerades mononukleära celler i perifert blod, från åtta patienter som deltar i den pågående kliniska fas I/II-studien. Cellerna i proverna isolerades och analyserades för specifikt RV001 vaccinmedierat immunsvar. Resultaten visar att sju av de åtta patienterna visar signifikant immunsvar på RV001 cancervaccinet.

Konklusionen av det analytiska utvecklingsarbetet med INFγ ELIspot-metoden är baserad på blodprov som tagits efter att de åtta patienterna mottagit sex av elva vaccinationer. Hos sex av de sju responderande patienterna sågs emellertid signifikant immunsvar i de prover som tagits efter fyra av elva vaccinationer, vilket innebär att ett specifikt vaccinmedierat immunsvar redan etablerats ungefär sex veckor efter behandlingens start.

De analyser som gjorts i förbindelse med det analytiska utvecklingsarbetet omfattar prover från enbart åtta av de tjugotvå patienter som rekryterats till den pågående kliniska fas I/II-studien och är gjorda för att säkerställa att protokollen för analys metoden är anpassad till antigenet RV001. Även om de rapporterade resultaten är konklusiva med hänsyn till immunologisk respons är det de protokollerade proverna i den kliniska studien som styr den slutliga konklusionen. Den kliniska I/II-studien fortsätter således som planerat och här kommer analyserna att utföras på blodprover tagna från alla 22 patienter för, under och efter avslutad vaccination i alla fyra provpunkter. Analysen av dessa prover är planerad att påbörjas i februari 2018 och resultaten kommer att rapporteras under det andra kvartalet 2018.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
– De analytiska resultaten som visar att ett specifikt immunsvar av bolagets RV001 cancervaccin etableras hos behandlade patienter, är en milstolpe för RV001-projektet och för RhoVac. Jag vill uttrycka mitt tack till University of Tübingen och speciellt till Dr. Gouttefangeas team, för ett mycket professionellt arbete som slutfördes enligt tidsplan. RhoVac ser fortsättningsvis fram emot samarbetet med teamet från University of Tübingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017.


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.