Patent

Peptidsekvenser och annan teknik som relaterar till RV001 och dess användning skyddas av en patentfamilj som härrör från en internationell patentansökan (WO2009076966).

Patentansökan (PCT) inlämnades den 18 december 2008. Nedan presenteras en tabell över vilka regioner/länder bolagets patentansökan omfattar samt status avseende ansökan i respektive region. Bolaget utvecklar patentfamiljen kontinuerligt.

Region/Land Status Patent/ansökan giltig till
Australien Godkänt December 2028
Japan Godkänt December 2028
USA Godkänt Mars 2032
Europa Godkänt December 2028
Kanada Pending