RhoVac AB deltar vid två internationella konferenser samt en investerarträff i Sverige

30 april, 2018

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag att bolaget i maj kommer att närvara vid Aktiespararnas Aktiefrukost i Stockholm och på 3rd Annual Advances in Immuno-Oncology Congress i London, UK. I juni kommer RhoVac att delta på International Convention i Boston, USA.

RhoVacs VD Anders Ljungqvist kommer att presentera status och planer för bolagets läkemedelskandidat RV001 på Aktiespararnas Aktiefrukost, på Operaterrassen, Stockholm den 3 maj 2018. Anmälan till detta event sker via https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiefrukost-stockholm-3-maj.

Anders Ljungqvist kommer också att närvara på 3rd Annual Advances in Immuno-Oncology Congress 24 – 25 maj 2018 i London, UK (https://www.immunooncology-congress.com/). Hit kommer inte bara forskningsinstitut utan även globala läkemedelsbolag och bioteknologiska företag.

RhoVac kommer även delta vid Biotechnology Innovation Organizations (BIO) konferens International Convention i Boston, USA, mellan den 4 – 7 juni 2018. Vid BIO deltar cirka 1 100 bioteknologiska företag, akademiska institutioner och andra relaterade organisationer i USA och över 30 länder är representerade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på̊ www.rhovac.se.