RhoVac AB förstärker projektkoordinering och kommunikation

10 januari, 2018

RhoVac AB (”RhoVac”) har anställt Alexandra Ellervik till posten som Communication and Project Manager. Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen och gör det möjligt för bolaget att säkerställa en fortsatt hög utvecklingstakt samt god kommunikation mot marknaden.

RhoVac har genom åren inlett flera samarbeten med olika universitet och samarbetspartners både nationellt och internationellt och bolaget stärker nu projektledningen på företaget för att därmed säkerställa fortsatt bra samarbete i hög utvecklingstakt samt optimal rapportering av resultat. I början av 2018 är den kliniska fas I/II-studien avsedd att avslutas och resultat från denna studie beräknas att kunna redovisas under andra kvartalet under innevarande år. Mot bakgrund av detta har RhoVac ett behov att intensifiera kommunikationen både med investerare samt med nuvarande och kommande samarbetspartners.

Alexandra Ellervik har mångårig erfarenhet av projektledning inom den privata sektorn samt av kommunikation och utbildning inom hälso- och sjukvård. Alexandra Ellervik har en MSc inom molekylärbiologi från Umeå universitet, samt en PhD i neurofysiologi från Lunds universitet. Alexandra Ellervik tillträdde sin anställning den 2 januari 2018.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
– RhoVac är inne i en mycket aktiv utvecklingsfas och rekryteringen av Alexandra gör det möjligt för oss att hålla en fortsatt hög utvecklingstakt. Alexandra har stor erfarenhet som projektledare, vilket är en viktig tillgång för vår verksamhet. Jag är mycket glad att kunna hälsa Alexandra välkommen till RhoVac.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.