Nyheter & pressreleaser

RhoVac AB informerar att samtliga patienter i bolagets kliniska fas I/II-studie framgångsrikt avslutat sin behandlingsfas med RV001

19 februari, 2018

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 19 februari 2018, att samtliga patienter framgångsrikt avslutat sin behandling i bolagets kliniska fas I/II-studie med RV001.

RhoVacs läkemedelskandidat RV001, som riktar sig mot metastaserande cancerceller, befinner sig i klinisk fas I/II-utveckling med patienter som har diagnostiserad prostatacancer. Cancervaccinet är målinriktat mot proteinet RhoC, som är känt för att finnas i hög koncentration i metastaserande cancerceller – oavsett vilken cancerform spridningen härstammar ifrån. Målet med RV001-projektet är att utveckla ett cancervaccin som förhindrar eller begränsar spridningen av cancer.

Den 5 april 2017 meddelade bolaget att den första patienten i fas I/II-studien hade påbörjat behandlingen med cancervaccinet RV001 och i mitten av november 2017 avslutades behandlingsfasen av densamme. Samtliga patienter har nu avslutat behandlingen och i mars 2018 tas de sista blodproverna till den immunologiska monitoreringen. Tidsplanen håller och rapporteringen av studien beräknas redovisas, som tidigare meddelat, under andra kvartalet 2018.

Med avslutad behandlingsfas i kliniska fas I/II-studie har RhoVac nått ännu en viktig milstolpe i utvecklingen av cancervaccinet RV001 och det kan också konstatera att det inte har påträffats några säkerhetsfrågor som utgör hinder för att fortsätta studien. Nästa steg är att förbereda de immunologiska analyserna för alla patienterna och bekräfta det signifikanta vaccin-medierade immunsvar som kunde redovisas i december 2017.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
-Det känns väldigt bra att vi har kommit till slutfasen med vår kliniska studie och att vi också håller tidsplanen. Det har varit en fantastik resa! Jag vill tacka alla som hjälpt oss i projektet, inte minst Copenhagen Prostata Cancer Center på Rigshospitalet, fas I-enheten Zelo på Bispebjerg och Frederiksberg Hospital samt DanTrials ApS för ett mycket professionellt och dedikerat arbete. Ett särskilt tack till alla patienter som medverkat i studien, utan deras engagemang hade vi inte kunnat hålla tidsplanen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018.


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.