RhoVac AB rapporterar positivt förmöte med den europeiska läkemedelsnämnden

22 februari, 2018

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag, den 22 februari 2018, att bolaget avslutat ett förmöte med den europeiska läkemedelsnämnden (EMA). Mötet var det första steget i bolagets Scientific Advice-procedur, vilket avser planering för vidare utveckling av bolagets RV001 cancervaccin.

Under hösten 2017 hade RhoVac ett möte med den europeiska läkemedelsnämnden där den primära konklusionen var att EMA ansåg att RhoVac borde gå vidare med en så kallad Scientific Advice-procedur för att diskutera den fortsatta regulatoriska och kliniska utvecklingen av bolagets cancervaccin RV001. I mitten av januari 2018 inledde bolaget denna procedur och som bolag med SME-status (Small and Medium-sized Enterprise) erbjuds RhoVac ett förmöte för att diskutera den baserande dokumentationen för Scientific Advice-proceduren samt genomgå de frågor bolaget önskar behandlade under förförandet.

RhoVac har nu haft detta förmöte med EMA. Mötet har säkerställt att den slutgiltiga dokumentationen som kommer att lämnas in till EMA i kommande vecka är adekvat och väldisponerad. Tidsplanen för Scientific Advice-proceduren fastställs av EMA och om denna tidsplan följs kommer proceduren att vara avslutad i slutet av april 2018.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
-Det var ett mycket intressant möte med, som alltid, väl förberedda EMA representanter. Diskussionen vid mötet gav oss svar på våra frågor och vi fick den vägledning vi behövde för att kunna färdigställa dokumentationen för den kommande Scientific Advice-proceduren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018.


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.