RhoVac rekryterar Steven Glazer som Medical Director

18 september, 2018

RhoVac AB (publ) (”RhoVac”) meddelar idag den 18 september 2018, att Steve Glazer har anlitats som Medical Director med omedelbart tillträde.

Steven Glazer har rekryterats som Medical Director i RhoVac. Steven har bred kompetens och en mångårig internationell erfarenhet inom både strategisk och operativ klinisk utveckling i läkemedels- och bioteknikindustrin i både USA och Europa. Bland Stevens tidigare uppdrag kan nämnas Senior Vice President Development på Bioinvent International AB, Director of Haematology på Novo Nordisk A/S och Chief Medical Officer hos Hansa Medical AB. Parallellt med deltidsengagemanget hos RhoVac, fortsätter Steven sitt arbete som Chief Medical Officer hos Idogen AB och styrelseledamot i Immunicum AB. Steven har en medicinsk doktorsexamen från Köpenhamns universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin.

MD Steven Glazer kommenterar
-RhoVac har ett mycket intressant koncept för cancerbehandling och de positiva resultaten från den kliniska fas I/II-studien ser mycket lovande ut för projektet. Jag ser fram emot att arbeta med utvecklingen av projektet mot en klinisk fas IIb-studie.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
-Vid företrädesemissionen som genomfördes tidigare i år, prioriterade bolaget affärsutveckling samt klinisk- och regulatorisk utveckling. Affärsutvecklingen pågår i samarbete med Colpman Consulting och med rekryteringen av Steven kommer vi ytterligare stärka den kliniska och regulatoriska delen av organisationen. Härmed säkerställer vi att arbetet med projektutvecklingen fortsätter som planerat och att värdet i bolaget därmed optimeras. Vi ser med glädje fram mot samarbetet med Steven.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2018


Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes i början av 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com