Det vetenskapliga konceptet

Immunterapi innebär att kroppens eget immunförsvar används för att bekämpa – i detta fall – cancer i kroppen.

I immunförsvaret finns T-celler som kan programmeras till att bli så kallade mördarceller som skolas om att finna och eliminera cancerceller. Cancerceller har på cellytan ett komplext bundet fragment (ett ”fingeravtryck”) av proteiner som finns inne i cellen. Proteinet och därmed fingeravtryck kan ge information om cancercellen. Exempelvis betyder hög koncentration (överuttryck) av proteinet RhoC att cellen är en cancercell med potential att kunna metastasera. Det är cancerceller med detta fingeravtryck av överuttryckt RhoC protein som T-cellerna, med hjälp av RhoVacs läkemedelskandidat RV001, kan skolas att känna igen och eliminera.

Uppreglering (överuttryck) av RhoC sker då cancerceller får den metastaserande egenskapen dvs förmågan att spridas, vilket ofta är i samma skede som sjukdomen diagnostiseras. Att immunförsvaret endast exponerats för överuttryck av RhoC under en relativt kort period när behandling med cancervaccinet initieras innebär att utveckling av kroppsacceptans för överuttryckt RhoC i mindre grad har upprättats och att immunförsvaret således lättare kan identifiera detta överuttryck som främmande och sedermera attackera de överuttryckande cellerna.

RhoVacs koncept innebär att eliminera metastaserande cancerceller – inte själva modertumören, eftersom RhoC inte finns överuttryckt i modertumören. Således är bolagets ambition att den produkt som utvecklas ska användas i kombination med annan behandling – det vill säga, modertumören tas bort genom t.ex. kirurgi, strålning eller med hjälp av kemoterapi och patienten behandlas sedan med det terapeutiska cancervaccinet för att motverka metastasering.