Huvudkandidaten RV001

  1. RV001 – som är ett antigen – administreras genom injektion i patientens hud.
  2. RV001 kommer i kontakt med dendritiska celler – en sorts vita blodkroppar som har en reglerande funktion i immunförsvaret – som finns i huden. Dessa celler är specialiserade på att fånga, absorbera och bearbeta antigen.
  3. Dessa dendritiska celler interagerar med naiva T-celler som blir målspecifika mördarceller. Även hjälparceller skapas, vars uppdrag är att stärka immunförsvarets bekämpningsförmåga.
  4. En specifik immunrespons har skapats mot överuttryck av RhoC och därmed mot cancerceller som metastaserar. Detta sker genom att mördarcellerna attackerar cancercellerna och hjälparcellerna skapar cytokiner, vilka stärker immunresponsen.