Målgrupp och marknad

RhoVac utvecklar en produkt med en bred potentiell målgrupp, då proteinet RhoC överuttrycks (hög koncentration) i stort sett alla metastaserande cancerceller.

År 2012 upptäcktes omkring 14,1 miljoner nya cancerfall över hela världen. I Sverige insjuknade cirka 58 000 personer i cancer under 2013. Antalet cancerfall ökar kontinuerligt – sedan 1979 har antalet cancerfall fördubblats. Delvis kan ökningen förklaras med att det nu finns bättre metoder för diagnostik samt att befolkningen blir äldre. Det har också visat sig att den västerländska livsstilen med rökning,  ökad alkoholkonsumtion, ohälsosam kost, låg fysisk aktivitet, övervikt och fetma samt felaktiga solvanor visat sig öka risken att insjukna i cancer. Klart är att cancer är en sjukdom som drabbar oändligt många personer.

RhoVacs läkemedelskandidat RV001 riktar sig mot metastaserande cancerceller, oavsett indikation, vilket innebär att i de fall bolaget genomför framtida kliniska studier med framgångsrika resultat har RhoVacs immunterapi en mycket omfattande potentiell marknad. För att nämna några relevanta indikationer, bringar lungcancer globalt knappt två miljoner nya fall varje år, prostatacancer bringar globalt mer än en miljon nya fall varje år och bröstcancer bringar globalt mer än en och en halv miljon nya fall varje år.