Målgrupp och marknad

RhoVac utvecklar en produkt med en bred potentiell målgrupp, då proteinet RhoC överuttrycks (hög koncentration) stort sett i alla metastaserande cancerceller.

År 2012 upptäcktes omkring 14,1 miljoner nya cancerfall över hela världen. I Sverige insjuknade cirka 58 000 personer i cancer under 2013. Antalet cancerfall ökar kontinuerligt – sedan 1979 har antalet cancerfall fördubblats. Delvis kan den detekterade ökningen förklaras med att det nu finns bättre metoder för diagnos samt att befolkningen blir äldre. Härutöver har den västerländska livsstilen med rökning, alkoholkonsumtion, ohälsosam kost, låg fysisk aktivitet, övervikt och fetma samt felaktiga solvanor visat sig öka risken att insjukna i cancer. Klart är att cancer är en sjukdom som drabbar oändligt många personer.

RhoVacs läkemedelskandidat RV001 riktar sig mot metastaserande cancerceller, oavsett indikation, innebärande att i det fall bolaget genomför framtida planerade kliniska studier med framgångsrika resultat har RhoVacs immunterapi en mycket omfattande potentiell marknad. För blot at nämna några relevanta indikationer, bringar lungcancer globalt knappt två millioner nya fall varje år, prostatacancer bringar globalt mera än en million nya fall varje år, bröstcancer bringar globalt mera än en och en halv million nya fall varje år.