RhoVac bekräftar tidigare prognos-rekrytering till fas IIb studien BRaVac beräknas avslutas i kvartal 3 2021

May 31, 2021

RhoVac AB ("RhoVac"), ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag inom immuno-onkologi, meddelar idag, den 31 maj 2021, att det bekräftar sin tidigare prognos för att kunna avsluta rekryteringen för sin fas IIb-studie, BRaVac, under kvartal 3 2021. Alla nya amerikanska kliniker har initierats för att öka rekryteringen under de sista månaderna och ytterligare öka medvetenheten om RhoVac och läkemedelskandidaten RV001 i USA.

Som varit fallet med många kliniska prövningar, kom också RhoVacs fas IIb-studie i prostatacancer, BRaVac, att utsättas för vissa förseningar under Covid-19-pandemin 2020 och 2021. Den senaste uppdateringen av tidslinjerna tillkännagavs i början av mars i samband med vaccinutrullning för Covid-19, och då detta lovade RhoVac att komma tillbaka med en mer underbyggd prognos för avslutande av patientrekryteringen i sin studie senare under våren. Nu när vårens patientrekrytering är genomförd och alla nya amerikanska kliniker är operativa, bekräftar RhoVac sin prognos om att avsluta rekryteringen av studien under tredje kvartalet 2021. Det återstår färre än 50 patienter kvar att rekrytera och den nuvarande rekryteringstakten pekar mot att kunna avsluta i augusti. Men för att ta höjd för effekterna av semesterledigheter på sjukhus förutser RhoVac därför att rekryteringen kommer att avslutas i september. Efter avslutad beräknas det ta 9-12 månader innan studien avslutas.

RhoVac VD, Anders Månsson, kommenterar: “Att hålla fas IIb-studien i gång mitt i pandemin var en rätt stor utmaning, men vi kan nu dra slutsatsen att vi kommer att lyckas, där andra tyvärr har misslyckats. Jag ser nu inga hinder för att avsluta studien enligt prognosen, och jag ser också fram emot att komma in i slutfasen av studien. Jag är mycket glad över vår ökade närvaro i USA och entusiasmen och engagemanget för de nya centren, och jag är full av tacksamhet mot de centra som har kämpat på under pandemin och levererats trots de svåra omständigheterna. Jag bedömer att vi nu går in i en spännande fas för RhoVac!”.


Denna information är sådan som RhoVac är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-31 13:00 CET.